Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Konferenca v Rigi, 21.-25. marec 2011

Riga 2011

Med 21. in 25. marcem 2011 so v mestu Riga, Latvija potekala konferenca in delavnice z naslovom Baltic Nature Tourism conference : Policies – Products - Practices. Konferenca je bila namenjena udeležencem iz Latvije in drugih baltskih in evropskih držav, ki se ukvarjajo razvojem in oblikami turističnih aktivnosti v naravi ter članicami iniciative evropske Zelene vezi (European Greenbelt).

Konferenco je organiziralo združenje LCTA „Lauku ceļotājs”,  ki se v Latviji ukvarja z razvojem in trženjem naravnih območij. Asnate Ziemele, ki je predsednica združenja je aktivna tudi v iniciativi baltske zveze zelene vezi (Baltic Greenbelt). Članicam iniciative Zelene vezi je skupna polpretekla zgodovina iz obdobja Železne zavese in hladne vojne, v katerem so bila robna območja država Vzhodne in Zahodne Evrope več kot 40 let varovana z vojsko in so bila ljudem nedostopna. Odsotnost ljudi je ob popuščanju napetosti med blokoma, Nato in Varšavskim paktom, kmalu izkoristila narava in ustvarila življenjska okolja, ki so ob novejših ogledih in raziskavah uvrščena v območja Nature 2000 ter v zavarovana območja narave od Narodnih do Krajinskih parkov. Veliko je med njimi je čezmejnih, bi- ali tri-lateralnih parkov. Potreba v povezovanju med ljudmi, ki se ukvarjamo z njihovim varovanjem in upravljanjem je nastala v letu 2004, v Sarodu na madžarskem in se razširila vse od Severnega do Črnega in Jadranskega morja. Povezovanje in izmenjava izkušenj med tako različnimi narodi vzhodnih, zahodnih, severnih in južnih evropskih držav, se obrestuje venomer na kakovostnih mednarodnih srečanjih kakršno je bilo tudi srečanje v Rigi.

Na konferenci smo tako lahko poslušali številnim raznolikim pristopom v posamezni državi v problematiki kako razvijati turistične aktivnosti za ljudi v območjih, ki so pomembna za naravo in človeka, na način, da človekova prisotnost teh naravnih vrednosti ne bo uničila. Po drugi strani so območja z vrednimi območji narave praviloma manj razvita z nizkim BDP, pri čemer želijo prebivalci v njih dvigniti svoj življenjski standard in pridobiti višje prihodke zanj. Na videz konfliktna situacija je rešljiva s primernimi oblikami in ozaveščanjem, o čemer smo se lahko prepričali tudi na študijskem izletu v Narodni park Slitere. Konferenci so drugi dan sledile različne delavnice na katerih smo izmenjali izkušnje in stališča ter pridobili nov vpogled na dogajanje v Evropi. Konferenca je bila odlično organiziran in vodena. Predstavitve predavanj so na njihovi spletni strani.

Besedilo in slika: Stanka Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |