Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Lončarstvo

Lončarstvo

Lončarska delavnica

Delavnico so imeli lončarji navadno v ločenem prostoru v hi±i ali poleg nje, včasih na dvori±ču v zidanih ali lesenih stavbah. Če je bila ločeno na dvori±ču, je navadno obrt označeval velik napis, obe±en pred delavnico.

1. lončarsko vreteno
2. mlin za mletje glazure
3. klop za gnetenje gline
Lončar Franc Bauman za električnim vretenom, Te±anovci, 2003
 

Lončarstvo ±tejemo med najstarej±e obrti. Lončarji dobrovni±ke in bogojinske µupnije so se začeli v 18. stoletju zdruµevati v cehe. Geografsko in zaradi različnosti pri izdelkih ločimo dve skupini prekmurskih lončarjev: filovsko in goričko. Konec 19. stoletja naj bi bilo po ustnem izročilu v Filovcih 90 lončarjev. Filovski lončarji so bili znani po črno µgani posodi. Veliko lončarjev je bilo tudi na Kobilju, kjer je zadnji lončar prenehal delati leta 1960. Sredi±če goričkih lončarjev so bili Mo±čanci, lončarili pa so bili tudi v Pečarovcih, Lončarovcih, Fokovcih - V sobo±kem okraju je bilo leta 1927 54 delujočih lončarjev, v začetku petdesetih let ±e 40, leta 1957 pa 29 lončarskih delavnic. S pojavom cenej±e kovinske posode je lončarstvo začelo izginjati.

Lončar Adolf Ha±aj z izdelki na kmečkem vozu, 1960-1970
Zlaganje µganih izdelkov iz peči, Te±anovci, 2003
 

Lončeni izdelki

Prekmurski lončarji so razlikovali: po obliki plitvo in globoko posodo, po barvi črno, belo in pisano (kra±eno z oksidi in glazirano). Okra±eni lončeni izdelki so delo Adolfa Ha±aja iz Kuzme. Njegovi izdelki so bili prepoznavni po poslikani beli glazuri in znakom HA na dnu posode. Uporabni izdelki so delo različnih lončarjev, novej±i izdelki kaµejo na upo±tevanje starega, hkrati pa starim oblikam dajejo novo vsebino uporabnosti. Tudi v novej±ih okrasnih izdelkih je videti podobnosti s starimi, predvsem usmerjenost v pomanj±anje originalnih uporabnih izdelkov.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |