Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)

Grad, 25.1.2018

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • vsaj A2 stopnja znanja angleškega jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago, 
 • zaželen je vozniški izpit kategorije F in G.
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko.
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.

Delovno področje in naloge:

 • vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
 • koordiniranje in izvajanje projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč, izvedba nakupa zemljišč,
 • pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvojnih programih,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 24  mesecev od predvidoma 19.2.2018 do 18.2.2020, s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 1.2.2018 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič).

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Stanislava Dešnik
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |